Üç boyutlu tarama  işlemlerinin genel uygulama alanları arasında ters mühendislik, prototip oluşturma, mimari ve endüstriyel..