Bir 3d prototip (nesne) baskı için firmamız, 3d bilgisayar destekli tasarım (CAD) programını kullanarak katmanlar adı verilen çok ince kesitlere..