Arıtma Tesisi

 

YIL                  : 2015

FİRMA           : 3B PLAN

3B Plan firması için klasik maket imalat yöntemleri kullanılarak üretilen arıtma tesisi maketi, tesisin inşa edilmesinden önce yetkili kişi ve kuruluşlara etkili ve görsel sunum yapılmasına olanak sağlamıştır. Tesisin, 1/500 ve 1/200 ölçekli 2 ayrı maketi yapılmıştır.