Prototip

  • 3 Boyutlu Baskı :

3Boyutlu Baskı Tasarlanan yeni ürünün komplesi veya birkaç parçası, seri üretim öncesinde tasarımın doğrulanması amacıyla, fiziksel olarak test edilmek istenebilir. Maket veya master model üretimlerinde klasik imalat yöntemlerinin yetersiz veya çok pahalı kaldığı durumlar olabilir. Tek veya az adetli üretimlerde fonksiyonel plastik parçaların hızlı bir şekilde üretilmesi ve son ürün olarak bütün içinde kullanılması gerekebilir.

Bu durumlarda müşteri talepleri, 3 Boyutlu yazıcılar ile dakikalar veya saatler içerisinde yerine getirilmektedir.

Kuzey Tasarım, müşterilerinin bu tür taleplerini bünyesinde bulundurduğu hassas ve hızlı 3 Boyutlu Yazıcılar ile yerine getirmektedir.

  • Silikon Kalıplama :

Silikon Kalıplama Sanayide az adetli seri üretimlerin yapıldığı alanlarda bulunmaktadır. Sağlık Sektörü ve Savunma Sanayi bu alanlara örnektirler. Bu sektörlerden veya diğer üretim sektörlerinden az adetli plastik parça üretimi talep edilebilir.

 Bu durumlarda 3 Boyutlu yazıcılarda veya diğer üretim yöntemleri ile üretilen master modeller kullanılarak silikon kalıplar yapılmaktadır. Silikon kalıplarda gerçek mühendislik plastiklerine benzer özelliklerdeki plastik malzemelerden, az adetli plastik parçalar seri olarak üretilmektedir. Silikon kalıplardan çıkan plastik parçalar,  gerçek mühendislik plastikleri ile üretilen aynı parçalar ile çok benzer fiziksel özellikler göstermektedirler. Bu sebeple bütün içerisinde son parça olarak kullanılabilmektedirler.

Kuzey Tasarım, müşterilerinin bu tür taleplerini kendi bünyesinde bulundurduğu Silikon Kalıplama Ünitesi ile yerine getirmektedir.

  • Vakum Şekillendirme :

Sanayide pek çok sektörde, levha halindeki plastiklerden değişik formlarda üretilmiş plastik parçalar kullanılmaktadır.

Bu durumlarda, plastik levhalar ısı ve vakum altında model üzerine sıvanarak modelin şeklini almak suretiyle şekillendirilmektedirler.

Kuzey Tasarım, müşterilerinin bu tür taleplerini kendi bünyesinde bulundurduğu Plastik Vakum Tezgahı ile yerine getirmektedir.

  • Rotational Moulding :

Rotational Moulding Endüstride pek çok sektörde, içi boş, dışı cidarlı (et kalınlıklı) değişik formlarda üretilmiş plastik parçalar kullanılmakta ve üretilmektedir.

 Bu durumlarda, plastik reçineler önceden hazırlanmış kalıpların içine dökülmektedir. Kalıp, çeşitli eksenlerde döndürülerek, reçinenin kalıp cidarlarına sıvanması sağlanmakta ve böylece şekillendirilmektedir.

 Kuzey Tasarım, müşterilerinin bu tür taleplerini karşılamak üzere gerekli altyapıyı oluşturmaya başlamıştır.

 

 

Infusion Moulding :
İnfusion Moulding