Mühendislik

Mühendislik  Mühendislik, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi ve tasarlanmış yeni ürünleri uygulanabilecek pratik bilgiye ve son ürüne dönüştürmektir.

   Kuzey Tasarım, tüketici talep ve İhtiyaçlarının karşılanmasında Emniyet, Ekonomi ve Estetiği göz önüne alarak mühendislik faaliyetleri ve üretimler yapmaktadır.